Химически Тоалетни T&G Master Clean е сертифициран по ISO 9001

T&G master clean е водеща фирма в продажбите и отдаването под наем на химически тоалетни, контейнери и вакуумни системи.
Фирмата предлага квалифициран сервиз и поддръжка, както и атрактивни програми за отдаване под наем, продажба на тоалетни кабини, контейнери и обслужваща техника.