Химически Тоалетни T&G Master Clean е сертифициран по ISO 9001

 

 

 

 

 

Финансиране и подкрепа за малки предприятия


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-3701-C01 
„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“

„Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“Бенефициент: „ТИ ЕНД ДЖИ – МАСТЕР КЛИИН” ООДОбща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500.00 лв. 
европейско и  7 500.00 лв. национално съфинансиране.Начало: 28.04.2022 г.

Край: 28.07.2022 г.