Химически Тоалетни T&G Master Clean е сертифициран по ISO 9001

Sebach Vacuum представлява вакуум-машина за почистване на тоалетните кабини. Тя е комбинация от контейнер за отпадъци с вграден контейнер за чиста вода в него. Контейнерът за чиста вода е свързан с помпа подаваща 150 bar налягане. Това позволява операторът да почисти с вода под налягане след ръчното измиване на тоалетната.